★ Free online encyclopedia. Did you know? page 107                                               

Самоковски говор

Самоковски говор е диалектът, говорен в Самоковското поле. На изток по долината на река Марица той преминава в ихтиманския говор, a на запад в дупнишкия.

                                               

Софийски говор

Софийският говор е български диалект, говорен в западната част на Софийското поле. На север той граничи с врачанския говор, на запад с преходните говори, на юг със самоковския, a на изток с елинпелинския. За граница между елинпелинския говор и со ...

                                               

Галатски говор

Галатският говор е български диалект, представител на преходните балкански говори. Говори се предимно в помашките села в Тетевенско и Луковитско: Галата, Градешница, Румянцево, Български извор и др. По своите характеристики е преходен между тетев ...

                                               

Драгижевски говор

Драгижевският говор е български диалект, представител на преходните балкански говори. Говори се предимно в селата Драгижево, Малки Чифлик, Присово и др. По своите характеристики е преходен между еленския и шуменския диалект. В драгижевския говор ...

                                               

Еркечки говор

Еркечкият говор е български диалект, представител на балканските говори. Говори се предимно в две села - Голица и Козичино. Наименованието на този диалект идва от Еркеч – турското име на село Козичино.

                                               

Котелско-еленско-дряновски говор

Котелско-еленско-дряновският говор представлява съвкупност от три подговора на балканския говор. Наименованието си получава от балканските градове, в които се използват подговорите, а именно Котел, Елена и Дряново.

                                               

Пирдопски говор

Пирдопският говор е български диалект, представител на балканските говори. Говори се предимно в Пирдоп, Копривщица и Клисура, както и в някои от околните им села. На запад граничи със западните говори.

                                               

Подбалкански говор

Подбалканският говор, наричан още сливенски говор, е български диалект, представител на балканските говори. Говори се в обширен ареал на територията на Република България: Сливенско, Ямболско, Бургаско, Новозагорско, Старозагорско, Чирпанско, еди ...

                                               

Централен балкански говор

Централният балкански говор или габровско-ловешко-троянският говор е най-значителният и най-разпространеният балкански говор, оказал силно влияние върху околните говори. Той лежи в основата на българския книжовен език. Централният балкански говор ...

                                               

Мизийски говори

Мизийски говори са традиционните за старата област Мизия говори, характерни и в Лудогорието. Днес обаче, ореалът им е силно ограничен. Мизийските говори в миналого са заемали цялата Дунавска равнина от Черно море докъм р. Искър. Границите им обач ...

                                               

Шуменски говор

Шуменският говор е част от мизийските говори. Особено добре той се пази в областта Съртовете, която се намира на изток, в селата Кàспичан, Кюлèвча, Маркòвча и пр. Като типичен мизийски диалект той пази най-добре старите им характерни особености:

                                               

Рупски говори

Рупските говори са източни български говори, заемащи обширната географска територия от Странджа, Горнотракийската низина, Източна Тракия, Западна Тракия, Родопите, районите на Разлог и Гоце Делчев, както и на Солун, Сяр, Драма и др. На запад те с ...

                                               

Златоградски говор

Златоградският говор е български диалекти, явяващ се като преход между родопските и източните рупски говори. Говори се предимно в района на Златоград.

                                               

Странджански говор

Странджанският говор е български диалект, представител на източните рупски говори. Понастоящем е разпространен изключително в българската част на планината Странджа, както и от преселници в Бургас и Варна. В миналото този говор бил разпространен ...

                                               

Тракийски говор

Тракийският говор е български диалект, представител на източните рупски говори. Условно може да се раздели на два подговора: северен и южен. Разпространен е в Тракийската низина – в районите на Първомай, Елхово, Хасково, Свиленград, Харманли, Топ ...

                                               

Хвойненски говор

Хвойненският говор е представител на родопските рупски говори. На картата на българското езиково землище, хвойненският говор се намира южно от Пловдивско, източно от чепинския говор и северно от землището на смоялнския говор - предимно в селата Х ...

                                               

Конституционен съд на България

При първата – Търновската конституция на България, такъв орган не е съществувал никъде в Европа, а при втората и третата т. нар. "Димитровска конституция" и "Живкова конституция" правото да следи съобразяването на законите с конституцията е възло ...

                                               

Апелативен съд на Алагоас

Апелативният съд на Алагоас) е върховен орган на съдебната власт на бразилския щат Алагоас със седалище в щатската столица Масейо и юрисдикция, покриваща цялата територия на щата. Съставът на съда се състои от 15 десембаргадори.

                                               

Апелативен съд на Баия

Апелативният съд на Баия) е върховен орган на съдебната власт на бразилския щат Баия със седалище в щатската столица Салвадор и юрисдикция, покриваща цялата територия на щата. Съставът на съда се състои от 60 десембаргадори.

                                               

Апелативен съд на Гояс

Апелативният съд на Гояс е върховен орган на съдебната власт на бразилския щат Гояс със седалище в щатската столица Гояния и юрисдикция, покриваща цялата територия на щата. Съставът на съда се състои от 41 десембаргадори.

                                               

Апелативен съд на Сеара

Апелативният съд на Сеара) е върховен орган на съдебната власт на бразилския щат Сеара със седалище в щатската столица Форталеза и юрисдикция, покриваща цялата територия на щата. Съставът на съда се състои от 43 десембаргадори.

                                               

Висш съд на Бразилия

Висшият съд е една от двете върховни съдебни инстанции в Бразилия. Той е най-високата апелативна инстанция за дела от неконституционен характер. Основната задача на Висшия съд е да осигурява еднакво тълкуване и прилагане на федералното законодате ...

                                               

Регионален федерален съд на Втори регион

Регионален федерален съд на Втори регион с официално седалище в Рио де Жанейро е едно от деветте регионални федерални съдилища в Бразилия – второинстанционен съд на федералното правосъдие в Бразилия, чиято юрисдикция се разпростира върху щатите Р ...

                                               

Регионален федерален съд на Пети регион

Регионален федерален съд на Пети регион с официално седалище в Ресифе е едно от деветте регионални федерални съдилища в Бразилия - второинстанционен съд на федералното правосъдие в Бразилия, чиято юрисдикция се разпростира върху щатите Алагоас, С ...

                                               

Регионален федерален съд на Трети регион

Регионален федерален съд на Трети регион с официално седалище в Сао Пауло е едно от деветте регионални федерални съдилища в Бразилия - второинстанционен съд на федералното правосъдие в Бразилия, чиято юрисдикция се разпростира върху щатите Сао Па ...

                                               

Регионален федерален съд на Четвърти регион

Регионален федерален съд на Четвърти регион с официално седалище в Порто Алегре е едно от деветте регионални федерални съдилища в Бразилия – второинстанционен съд на федералното правосъдие в Бразилия, чиято юрисдикция се разпростира върху щатите ...

                                               

Регионални федерални съдилища

Регионалните федерални съдилища са второинстанционни органи на федералното правораздаване в Бразилия – апелативни федерални съдилища, които притежават правото да се произнасят по решения, взети от по-долни федерални инстанции. Юрисдикцията на рег ...

                                               

Отделна мотострелкова дивизия с особено предназначение

Отделната мотострелкова дивизия с особено предназначение, съкратено ОМСДОН, известна и като Дивизия "Дзержински", носител на орден "Ленин", Ордена на Октомврийската революция, Ордена "Червено знаме", е елитно военно формирование от Вътрешните вой ...

                                               

Полиция на България

                                               

Въоръжени стражи

Въоръжените стражи са най-масовата въоръжена форма за доброволно участие на българския народ в Руско-турската война. Въоръжените стражи възникват спонтанно в хода на Руско-турската война от 1877-1878 г. в българските села и градове, освободени от ...

                                               

Декларация на хилядолетието

На 8 септември 2000 г. лидерите на държавите-членки приемат Декларацията на хилядолетието на ООН след тридневно заседание в седалището на Организацията на обединените нации. В Декларацията на хилядолетието държавите-членки на ООН се ангажират да ...

                                               

Нормативно съглашение

Нормативните съглашения, или още нормативни договори, представляват договори между субекти на правото, натоварени да изпълняват дейности от публичен интерес или да осъществяват основни права на гражданите. Страни по нормативните съглашения не са ...

                                               

Фидуциарни сделки

Фидуциарни са сделките, с които се прехвърлят имуществени права, които приобретателят се задължава по-късно обратно да прехвърли на праводателя си. Страните се наричат фидуциант - този, който прехвърля едно свое право, - и фидуциар - приобретател ...

                                               

Военна диктатура

Военната диктатура е форма на държавно управление, при което политическата власт принадлежи на военните. Прилича, но не е индентична, на стратокрацията, при която държавата се управлява пряко от група военни. Като всяка диктатура военната диктату ...

                                               

Монархия

Монархия е форма на държавно управление, при която върховната държавна власт принадлежи на едно лице – монарха. Обикновено се предава по наследство. Властта на монарха и неговите задължения могат силно да варират според вид на монархията: от почт ...

                                               

Абсолютна монархия

Абсолютната монархия е монархическа форма на държавно управление, при която цялата власт в страната, de facto и de jure, е съсредоточена в ръцете на монарха. При абсолютната монархия монархът осъществява изпълнителната власт съвместно с правителс ...

                                               

Конституционна монархия

Конституционна монархия е форма на управление, при която монархът действа като глава на държавата в параметрите на писана, неписана или смесена конституция. Различава се от абсолютната монархия по това, че абсолютният монарх служи като единствен ...

                                               

Народна монархия

Народната монархия е формулировка на монархическата титла, при която титлата е свързана с името на народа, а не на държавата. Обикновено целта е да се внуши, че народът на дадената държава е източник и обект на властта на монарха.

                                               

Сеньорат

Сеньоратът е система на наследяване, при която по-малките братя и сестри на монарха имат приоритет пред неговите деца. Наследяването преминава към децата едва след изчерпването на представителите от предишното поколение. Така наследник става най- ...

                                               

Фаворит

Фаворит при абсолютните монархии се нарича приближено лице на монарха вследствие на личното благоволение на монарха към него. Феноменът на фаворитизиране, най-често на интимна основа, се наблюдава в европейските монархии от 16 и 17 век, когато уп ...

                                               

Султанат

Султанат е официалното име на ислямска държава или регион, където държавният глава, управител на провинция или регион е султан. Султанат е и историческа и съвременна държава в ислямския свят, отличителните белези на които са непрекъсната традиция ...

                                               

Мерки за процесуална принуда

Мерките за процесуална принуда в наказателния процес са изчерпателно изброени в Наказателно-процесуалния кодекс и никаква друга форма на принуда не може да бъде упражнявана спрямо гражданите, намиращи се на територията на Република България, неза ...

                                               

Домашен арест

Домашен арест е мярка за неотклонение, при която на някого е забранено да напуска своето жилище. За временно напускане на жилището, в което се изпълнява домашният арест се изисква изрично предварително писмено разрешение от съответните органи, ка ...

                                               

Подписка

Подписката е мярка за неотклонение, налагана от съдебен орган, при която обвиняемият поема задължение да не напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган. Тя е мярка за процесуална принуда. За наказателния процес са изчерпателно из ...

                                               

Въоръжени сили

Въоръжените сили представляват главната въоръжена организация на държавата на група държави или, предназначена за поддържане на военна сигурност, защита на държавните интереси с военни средства при агресия и водене на война. Могат да се привличат ...

                                               

Американски филмов институт

Американският филмов институт е организация с нестопанска цел, създадена от Националния фонд на изкуствата през 1967 г. Целта му е да запази американското филмово наследство, да обучи следващото поколение филмови дейци и да награждава творците за ...

                                               

Инициатива за свободни цитати

Инициатива за свободни цитати – е обществено начинание за безусловен свободен достъп до данните за цитиране в научно-изследователската и академична литература. Проектът е лансиран и подкрепян от издателства, изследователски институции и други, за ...

                                               

Хакерспейс

Хакерспейс е независимо физическо място, развивано и използвано от общност, често биваща НПО, където хора с общи интереси, обикновено в сферата на компютрите, машините, технологиите, науката и дигиталното или електронните изкуства, могат да се ср ...

                                               

Консултативен съвет за национална сигурност

Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност към президента на Република България. Създаден е по силата на конституцията на Република България и закона за Консултативния съвет за национа ...

                                               

Държавна институция

Държавната институция е учреждение, упълномощено от конституцията и законите на страната да изпълнява определени функции на държавата. Често органите на властта също са наричани институции.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →