★ Free online encyclopedia. Did you know? page 119                                               

Българска независимост

"Българска независимост" е български вестник, излизал в София в 1908 година, официален орган на Народнолибералната партия – стамболовистите. Вестникът излиза под редакцията на Трифон Кунев, а финансово се ръководи от Павел Генадиев. Поради липса ...

                                               

Български глас (1879 – 1883)

"Български глас" е български консервативен вестник, издаван от 1879 до 1883 година в София, България. Излиза 2 пъти в седмицата, като помества статии и на френски език. Издаването на вестника е организирано от Константин Иречек и Константин Стоил ...

                                               

Весела дружина

"Весела дружина" е седмичен илюстрован вестник за деца и юноши. Излиза в София през 1933 – 1947 г. В него се публикуват разкази, повести, стихотворения, пътеписи, гатанки, картинни романи и романи от известни български писатели и световни автори ...

                                               

Вестник на жената

"Вестник на жената" е седмичник за литература, мода, домакинство и обществен живот. Излиза в София през 1921-1944 г. Вестникът защитава равноправието на половете, като утвърждава ролята на жените в обществения и духовен живот на България. В него ...

                                               

Дневник (1902 – 1944)

Дневник е български ежедневен вестник, излизал между 1902 и 1944 г. Негов основател и ръководител е журналистът Георги Николов. От 1903 г. "Дневник" се налага като лидер на информационния печат в България. Изплащането на закупената нова печатарск ...

                                               

Континент (вестник)

Вестник "Континент" е български национален всекидневник, излизал в София през периода 1992 – 1999 г. Основан е като независимо издание от петима български журналисти: Андрей Георгиев, Бойко Пангелов, Володя Стратиев, Драгомир Драганов и Ненко Сей ...

                                               

Мир (вестник)

"Мир" е български исторически вестник, излизал в периода 1894 – 1944 година, орган на Народната партия. Сред основателите на вестника са Константин Стоилов, Иван Евстратиев Гешов, Теодор Теодоров и заемалите министерски и дипломатически постове А ...

                                               

Народни права

"Народни права" е български вестник, излизал от 1888 до 1932 година с прекъсвания в София, орган на Либералната партия. Вестникът спира да се издава за пръв път в периода 1891 – 1895, когато е заместен с вестник "Свободно слово", а по време на вт ...

                                               

Преса Дейли

"Преса Daily" е български ежедневник, издаван от "Обединени свободни медии" АД, с главен редактор Тошо Тошев, който в продължение на 20 години е главен редактор на вестник "Труд".

                                               

Просветно единство

"Просветно единство" е български седмичен вестник, орган на учителския Просветен съюз, съществувал между 1935 и 1944 година. Девизът на вестника е "Един съюз, един дух, една воля". Негов първи главен редактор е Александър Филипов. Просветният съю ...

                                               

Развигор

"Развигор" е литературен вестник, който излиза в София през 1921 – 1927 г. и през 1937 г. Основател на вестника е Александър Балабанов. Негови редактори са Елин Пелин, Димитър Митов, Тодор Боров, Георги Цанев и Александър Паскалев. В него се поме ...

                                               

Родово имение (вестник)

"Родово имение" е бивш специализиран седмичен вестник в София за екология, земеделие, българска история, български обичаи и културни събития. Седмичникът е основан през октомври 2005 г. и е спрян през февруари 2011 г. Негов наследник е в-к "Квант ...

                                               

Фъркат лист

"Фъркат лист" е български хумористичен вестник, който излиза в два броя – на 7 ноември 1897 г. и на 13 февруари 1898 г. Редактор е Анастас Иширков. Вестникът съдържа хумористични произведения на училищна тематика – стихотворения, разкази, епиграм ...

                                               

Шуменска поща (вестник)

"Шуменска поща" е бивш български седмичен вестник, излизал от 26 декември 1936 до 15 март 1943 г. в Шумен, в 414 броя. Буржоазно-патриотичен вестник, въздържан спрямо германофилския курс на правителството. Определя се като "вестник за културен и ...

                                               

Ню Йорк Уърлд

New York World е вестник, издаван в Ню Йорк в периода 1860 г. до 1931 г., изигравайки важна роля в развитието на американската преса. Вестникът е създаден от нюйоркския журналист Мантън Марбъл 1834 – 1917 през 1860 г. и е редактиран от него в пер ...

                                               

Ню Йорк Хералд Трибюн

"Ню Йорк Хералд Трибюн" е ежедневник в Ню Йорк, САЩ, основан през 1924 г. след обединяването на New York Tribune и New York Herald. Във вестника са печатали такива известни автори като Дороти Томпсън, Ред Смит, Ричард Уотс младши и Уолтър Кер. Пр ...

                                               

Българска сбирка

"Българска сбирка" е българско месечно списание за книжнина и обществени знания. Излиза в София и Пловдив в периода 1894 – 1915 г., с прекъсване през 1913 г. През 1899 г. излиза 2 пъти месечно. В списанието се помества художествена литература, ли ...

                                               

Журнал за наука, занаят и търговия

"Журна̀л за нау̀ка, заная̀т и търговѝя" е първото българско икономическо списание. Издавано е в Пловдив през 1862 г. Редактор на списанието е д-р Иван Богоров. В него се настоява за развитие на националната промишленост на България за подобряване ...

                                               

Орел (арменско списание)

"Орел" е месечно списание на Арменското туристическо дружество "Ардзив" в България. Представлява илюстровано туристическо списание. Излиза в периода юни 1930 – март 1934 г. Първите четири броя се издават в печатница "Парос" в София. Отговорен ред ...

                                               

Съвременна илюстрация

"Съвременна илюстрация" е българско месечно списание за литература, наука, изкуство и обществен живот, издавано в София от 1910 до 1915 г. и отново през 1919 – 1921 г.

                                               

Учителска мисъл

"Учителска мисъл" е българско педагогическо списание, което излиза в София от септември 1903 до юни 1907 г. Списанието има за задача да бъде наръчник за педагогическата квалификация на учителите. Съдържа статии и реферати, белетристика, практичес ...

                                               

Искра (1888 – 1897)

"Искра" е месечно научно-литературно списание, което се издава в Шумен в периода май 1888 – 1897 г. Издава се от Спас Попов, редактор е В. Юрданов. В списанието се поместват оригинални и преводни разкази, повести и романи – предимно от Фьодор Дос ...

                                               

Детска радост

Списание "Детска радост" излиза в София между 1910 и 1947 г. като двуседмична библиотека от илюстровани приказки за деца и юноши. Уредник на тази библиотека е Христо Тодоров, който на четвъртата година от излизането на списанието става негов реда ...

                                               

Славейче (списание)

Излиза без прекъсване над 50 години от основаването си през декември 1956 г. и е най-продължително съществувалото списание за деца в България. Издание е на Съюза на българските писатели и Министерството на народната просвета. Създадено е от поета ...

                                               

Бурака Сом Система

"Бурака Сом Система" е електронна група в Лисабон, Португалия. Популярна е като пионер в музикалния стил прогресивно кудуро, осъвременена версия на анголското кудуро. Групата е носител на различни награди, сред които награда на MTV за най-добра п ...

                                               

Мунспел

"Мунспел" e португалска готик метъл група, създадена под името "Морбид Год" през 1989 г. Бандата имат твърдо готик звучене с нотки на дуум-дет метъл, но според Фернандо най-точното определение е "дяволска музика".

                                               

Сърбохърватски език

Сърбохърватски език е сборно наименование на няколко южнославянски езика, които се говорят в страните от бивша Югославия. Това наименование официално се използва от 1945 до 1991 г. От 1921 до 1941 в Кралство Югославия се използва сборно наименова ...

                                               

Декларация за общ език

Декларацията за общ език е медийно представена на 30 март 2017 г. в Сараево от интелектуалци от четири държави от Западните Балкани. Според инициаторите Ранко Бугарски и Снежана Кордич, целта на инициативата е да се приключи с езиковите разправии ...

                                               

Екавски изговор

Екавският изговор е един от общо трите класифицирани изговора в общия сърбохърватски език от 20 век. В Сърбия този изговор е разпространен във Войводина, централната, източната и южната част от страната, т. е. употребата му съвпада с границата на ...

                                               

Икавски изговор

Икавският изговор е един от общо трите класифицирани изговора в общия хърватски език. Основният вокален характер на западния диалект на стадото си икавски рефлекс. Диалектният му континуум обхваща някои говори в Истрия, Далмация и Босна и Херцего ...

                                               

Йекавски изговор

Йекавският изговор е един от общо трите класифицирани изговора в общия хърватски език от 20 век. Характерен е и за четирите езикови норми, обособили се след разпадането на Югославия в т. нар. диалектен континуум на предходния общ сърбохърватски е ...

                                               

Добродетел

Добродетелта е морално превъзходство. Добродетел е дадена положителна характеристика, смятана за морално добра и поради това ценена като фундамент, като принцип и като добра в морален аспект черта, както и морално действие. Традиция в юдаизма Люб ...

                                               

Скромност

Стандартите на скромността са аспекти на културата на дадена страна или хора в дадено време и е мярка, според която индивида в обществото е оценяван. Макар термина да може да бъде приложен към мъжете и жените, и момчетата и момичетата, по-общо се ...

                                               

Търпение

Търпението е способността да се издържи на трудни обстоятелства, като постоянство пред забавяне, толерантност към провокация, без да се реагира с досада или гняв, или търпение, когато е под напрежение, особено изправен пред дългосрочни затруднени ...

                                               

Поп музика

Попмузиката или само "поп" е жанр в музиката, който обикновено има танцувален характер, опростена мелодия и повтарящи се дялове, ако структурата на песента е двуделна или куплетна. За първи път терминът възниква през 1926 година, а от 1954 година ...

                                               

Поп-рап

Поп-рап или хип-поп е музикален жанр, който слива ритъм-базираната лирика на хип-хоп музиката с предпочитанията на поп музика за мелодични вокали и привлекателни мелодии, които придобиват популярност през 90-те години на XX век. Текстовете често ...

                                               

Нудизъм

Нудизмът е практикуване на общение с природата и хората в естествено състояние. Нудистите са хора, които излагат свободно своето тяло, без да се срамуват от голотата си пред други хора. Нудизмът е харесван от най-различни хора без връзка с тяхнат ...

                                               

Хип-хоп

Хип-хоп е течение в културата, което възниква през 60-те и 70-те години в Ню Йорк, в средите на афроамериканците и латиноамериканците. Хип-хоп е понятие, включващо четири елемента: диджействане, графити, брейк танци и рапиране. Други вплетени изр ...

                                               

Хип-хоп музика

Хип-хоп в музиката е музикален стил, възникнал в рамките на хип-хоп културата. Основна характеристика на хип-хоп музиката е рапирането, поради което тя често се нарича и просто рап, макар че обикновено включва и други техники, като диджействането ...

                                               

Рап

Рап музиката, или хип-хоп, е създадена през 80-те години на 20 век. Може да се създаде със или без ритъмен съпровод. Стилът е комбинация на реч, проза, поезия и песен. Произходът му може да се търси в африканската, карибската и американската музи ...

                                               

Лятото на любовта

Любовно лято е фраза, отнасяща се до лятото на 1967 година, когато около 100 000 млади хора, основно хипита, се събират в Сан Франциско, създавайки безпрецедентен феномен на културен и политически бунт. Хипитата се събират и в други градове като ...

                                               

Фермата (Тенеси)

Фермата е интернационална общност в окръг Луис, Тенеси, САЩ. Намира се в близост до градчето Съмъртаун. Основана е през 1971 година от Стивън Гаскин и още 320 хипита от Сан Франциско на принципите за ненасилие и уважение към земята. Фермата е доб ...

                                               

Фестивал в Гластънбъри

Фестивалът в Гластънбъри, Англия е най-големият музикален фестивал в света. Посетен е от 135 000 души през 2013 г., когато свирят над 2000 изпълнители. Обслужващият персонал наброява 34 000 души, които работят в 350 щанда за храна, 198 кръчми и б ...

                                               

Sverigetopplistan

SverigeTopplistan, е шведският национален топ чарт, по-рано познат като Topplistan и Hitlistan, познат от октомври 2007 година със сегашното си име, базиран на данните по продажби от Шведската звукозаписна индустриална асоциация. Преди Topplistan ...

                                               

Билборд 200

"Билборд 200" е класация на първите 200 музикални албума и EP с най-добри продажби в САЩ, която се публикува ежеседмично от списание "Billboard". Често се използва за оценяване на популярността на определен изпълнител или група от изпълнители. Ти ...

                                               

Постгръндж

Стилът е подобен на грънджа, но с по-комерсиално ориентиран звук. Това прави постгръндж групите "Фуу Файтърс", "Никълбак", "Крийд" и "Мачбох Туенти" най-успешни рок изпълнители за 90-те години и началото на XXI век.

                                               

Пънк

Пънкът е младежка субкултура, зародена в САЩ, Великобритания и Австралия в края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век. Той има няколко елемента: музикалният стил пънк-рок, пънк модата и характерна идеология и философия, в основата на коят ...

                                               

Дупнишки говор

Дупнишкият говор е български диалект, представител на централната група югозападни говори. Говори се в района на Дупница – в котловините по течението на река Джерман, между Конявска планина, Рила и Верила. Сходен е с кюстендилския говор.

                                               

Елинпелински говор

Елинпелинският говор е български диалект, говорен в района на източната част на Софийското поле. На север той граничи с врачанския говор, на североизток и изток с ботевградския, на юг със самоковския, a на запад със софийския, като границата межд ...

                                               

Каменишки говор

Каменишкият говор е български диалект, представител на преходната група югозападни говори. Говори се в котловината Каменица, Кюстендилско. Преходен говор между кюстендилския и северните македонски диалекти.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →