★ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Свети Архангел Михаил (Долно Сърбци)

"Свети Архангел Михаил" е църква в битолското село Долно Сърбци, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата представлява еднокорабен гробищен храм с полукръгла апсида на изток и ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Клиново)

"Свети Архангел Михаил" е православна църква в тиквешкото село Клиново, южната част на Северна Македония. За църквата не са запазени никакви исторически извори. В нея няма надпис. Църквата е еднокорабна с полукръгла олтарна апсида на източната ст ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Кокре)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска православна църква в прилепското село Кокре, Република Македония. Църквата е част от Прилепецко-Витолищка енория на Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископ ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Кракорница)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска църква в горнореканското село Кракорница, Северна Македония, част от Тетовско-Гостиварската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата е гробищен храм, разположен в източни ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Крушевица)

"Свети Архангел Михаил" е православна възрожденска църква в прилепското село Крушевица, Северна Македония. Църквата е под управлението на Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква. В църквата се намира дял от мраморно а ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Куново)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска църква в гостиварското село Куново, Северна Македония, част от Тетовско-Гостиварската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата е изградена в XVIII век върху руините на по ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Ловча)

"Свети Архангел Михаил" или "Събор на Архангелите" е българска възрожденска църква в обезлюденото зърневско село Ловча, Гърция, част от Зъхненската и Неврокопска епархия. Църквата е единственият остатък от селото. Църквата е построена в 1848 годи ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Маково)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска църква в битолското село Маково, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Издигната е в 1860 година. Разрушена е до основи през Първата световна ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Могила)

"Свети Архангел Михаил" е църква в битолското село Могила, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата е гробищен храм, разположен в центъра на селото. Изградена е в 1847 година. ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Могилец)

"Свети Архангел Михаил" е православна църква в поречкото село Могилец, Северна Македония. Църквата е част от Дебърско-Реканското архиерейско наместничество на Дебърско-Кичевската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Моин)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска православна църква в гевгелийското село Моин, югоизточната част на Северна Македония. Част е от Повардарската епархия на Македонската православна църква. Църквата е изградена в XIX век. В 1917 година, когато ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Ново село)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска православна църква в демирхисарското Ново село, Северна Македония. Църквата е под управлението на Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква. Църквата е гробищен храм, разположен в ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Оптичари)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска църква в битолското село Оптичари, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата е гробищен храм, разположен в източния край на селото. Издиг ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Охрид)

"Свети Архангел Михаил" е православна църква в махалата Кошища на град Охрид, Северна Македония. Темелният камък е осветен и поставен в 1985 година. Църквата е осветена на 19 септември 1988 година от митрополит Тимотей Дебърско-Кичевски. Проектан ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Радово)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска православна църква в демирхисарското село Радово, Северна Македония. Църквата е под управлението на Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква. Църквата е гробищен храм, разположен ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Ресава)

"Свети Архангел Михаил" е православна църква в тиквешкото село Ресава, централната част на Северна Македония. Част е от Повардарската епархия на Македонската православна църква. Църквата е изградена в 1840 година според надписа на амвона: "Соград ...

                                               

Свети Архангел Михаил (Ташмарунища)

"Свети Архангел Михаил" е възрожденска църква в стружкото село Ташмарунища, Република Македония, част от Стружкото архиерейско наместничество на Дебърско-Кичевската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата е г ...

                                               

Свети Архангели (Елевтерес)

"Свети Архангели" е възрожденска църква в правищкото село Елевтерес, Егейска Македония, Гърция, част от Елевтеруполската митрополия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция. Храмът е построен в 1891 година на мястото на по-ста ...

                                               

Свети Архангели (Кобалища)

"Свети Архангели" е православна църква в драмското село Кобалища, Егейска Македония, Гърция. Църквата е разположена в центъра на селото. Подчинена е на Драмската митрополия. Размерите са ѝ 15.30 на 6.05 m. Има женска църква и трем на западната и ...

                                               

Свети Архангели (Крушево)

"Свети Архангели" е българска възрожденска православна църква в село Крушево, Егейска Македония, Гърция, част от Валовищката епархия. В архитектурно отношение представлява трикорабна пседобазилика дълбоко вкопана в земята с обширна женска църква ...

                                               

Свети Архангели (Кучос)

"Свети Архангели" или Свети Архангел Михаил е възрожденска православна църква в нигритското село Кучос, Гърция, енорийски храм на Сярската и Нигритска епархия. Църквата е гробищен храм, изграден в южния край на селото в 1804 година. В архитектурн ...

                                               

Свети Архангели (Мелникич)

"Свети Архангели" или "Свети Архангел" е православна църква в нигритското село Мелникич, Гърция, част от Сярската и Нигритска епархия. Църквата е енорийски храм. В архитектурно отношение църквата е трикорабна сводеста базилика с апсида на изток. ...

                                               

Свети Архангели (Неа Керасия)

"Свети Архангели" е възрожденска православна църква в солунското село Неа Керасия, енорийски храм на Неакринийската и Каламарийска епархия на Вселенската патриаршия. Църквата е построена в 1818 година в южния край на селото. В архитектурно отноше ...

                                               

Свети Архангели (Руждене)

"Свети Архангели" е българска възрожденска православна църква в драмското село Руждене, Егейска Македония, Гърция, подчинена на Драмската митрополия. Църквата е построена в 1873 година според запазения надпис. В архитектурно отношение е трикорабн ...

                                               

Свети Архангели (Сяр)

"Свети Архангели" е православна църква в източномакедонския град Сяр, Егейска Македония, Гърция. Храмът е катедрала на Сярската и Нигритска епархия на Вселенската патриаршия.

                                               

Свети Архангели Михаил и Гаврил (Бенче)

"Свети Архангели Михаил и Гаврил" е поствизантийска църква в поречкото село Бенче, Северна Македония. Църквата е част от Бродското архиерейско наместничество на Дебърско-Кичевската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископ ...

                                               

Свети Атанасий (Агова махала)

"Свети Атанасий" е православна църква в сярското село Агова махала, Егейска Македония, Гърция, енорийски храм на Сярската и Нигритска епархия на Вселенската патриаршия.

                                               

Свети Атанасий (Айватово)

"Свети Атанасий" е възрожденска църква в лъгадинското село Айватово, Гърция, седалище на Айватовското архиерейско наместничество на Лъгадинската, Литийска и Рендинска епархия. Според запазения надпис църквата е построена в 1802 година. Представля ...

                                               

Свети Атанасий (Аларе)

"Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е възрожденска православна църква в ениджевардарското село Аларе, Гърция, част от Воденската, Пелска и Мъгленска епархия. Църквата е гробищна и е построена в XIX век. В архитектурно отношение храмът е еднокораб ...

                                               

Свети Атанасий (Алистрат)

"Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е възрожденска църква в град Алистрат, Гърция, част от Зъхненската и Неврокопска епархия. Църквата в архитектурно отношение е трикорабна базилика с двускатен покрив и по-нов нартекс. Точната дата на изграждане ...

                                               

Свети Атанасий (Арапли)

"Свети Атанасий" е православна църква в солунското село Арапли, Гърция, част от Неаполската и Ставруполска епархия. В Арапли е изградена църква "Свети Атанасий" около 1860 година. Според запазените фотографии е била трикорабна базилика с дървени ...

                                               

Свети Атанасий (Барбарево)

"Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е възрожденска православна църква в струмишкото село Барбарево, Северна Македония. Част е от Струмишката епархия на Македонската православна църква - Охридска архиепископия. Храмът е построен в 1870 година.

                                               

Свети Атанасий (Беранци)

"Свети Атанасий" е църква в битолското село Беранци, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата се намира в югозападния край на селото, от дясната страна на пътя, който води към ...

                                               

Свети Атанасий (Велушина)

"Свети Атанасий" е църква в битолското село Велушина, Северна Македония, днес в диозеца на Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква – Охридска архиепископия. Църквата е гробищен храм, разположен в оградените стари гроб ...

                                               

Свети Атанасий (Вертискос)

"Свети Атанасий" е възрожденска църква в лъгадинското село Вертискос, Гърция, част от Лъгадинската, Литийска и Рендинска епархия. Църквата е изградена в XVIII век. Храмът е еднокорабна базилика с дървен покрив и трем. Във вътрешността са запазени ...

                                               

Свети Атанасий (Вишни)

"Свети Атанасий Велики" е възрожденска църква в стружкото село Вишни, Република Македония. Църквата е част от Стружкото архиерейско наместничество на Дебърско-Кичевската епархия на Македонската православна църква - Охридска архиепископия. Църкват ...

                                               

Свети Атанасий (Възмен)

"Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е българска възрожденска църква в зърневското село Възмен, Гърция, часст от Зъхненската и Неврокопска епархия. Църквата е гробищен и енорийски храм на селото. Представлява трикорабна базилика с женска църква и ...

                                               

Свети Атанасий (Галище)

"Свети Атанасий" е православна църква край тиквешкото село Галище, централната част на Северна Македония. Част е от Повардарската епархия на Македонската православна църква. Църквата се намира югозападно от селото, което на практика е запуснато. ...

                                               

Свети Атанасий (Герман)

"Свети Атанасий" е възрожденска българска църква, разположена в преспанското село Герман в Баба планина, Егейска Македония, Гърция. Църквата е изградена в 1816 година. Представлява малък еднокорабен храм. Притежава ценни икони от същото време. Юж ...

                                               

Свети Атанасий (Градец)

"Свети Атанасий" е късносредновековна православна църква в бившето валандовско село Градец, югоизточната част на Северна Македония. Част е от Повардарската епархия на Македонската православна църква. Църквата е на ридче над селото, вляво от пътя ...

                                               

Свети Атанасий (Градешница)

"Свети Атанасий Велики" или "Свети Атанас" е възрожденска манастирска църква, край мариовското село Градешница, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква - Охридска архиепископия. Малката църква е изградена в 80 ...

                                               

Свети Атанасий (Грубевци)

"Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е възрожденска православна църква в ениджевардарското село Грубевци, Гърция, част от Воденската, Пелска и Мъгленска епархия. Църквата е гробищен храм, разположен югозападно от селото. Построена е в края на XVII ...

                                               

Свети Атанасий (Дихово)

Диховският манастир "Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е възрожденска православна църква край битолското село Дихово, Северна Македония. Църквата е под управлението на Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква - Охридс ...

                                               

Свети Атанасий (Доксат)

"Свети Атанасий" е православна църква в драмската паланка Доксат, Егейска Македония, Гърция. Църквата е подчинена на Драмската митрополия. На вградената в западната стена на църквата плоча се чете датата на освещаване – 20 октомври 1867 година. В ...

                                               

Свети Атанасий (Долна Нушка)

"Свети Атанасий" или "Свети Атанас" е възрожденска църква в зъхненското село Долна Нушка, Гърция, част от Зъхненската и Неврокопска епархия. Църквата е гробищен храм, изграден в северната част на селото. Построена е в 1835 година върху развалинит ...

                                               

Свети Атанасий (Долно Чичево)

"Свети Атанасий" е възрожденска православна църква във велешкото село Долно Чичево, централната част на Северна Македония, част от Градската енория на Повардарската епархия на Македонската православна църква - Охридска архиепископия. Църквата е р ...

                                               

Свети Атанасий (Дупяк)

"Свети Атанасий" е православна църква, разположена в костурското село Дупяк, Егейска Македония, Гърция. В 1953 година върху основите на по-стар храм, построен върху смятан за лековит извор, е издигната нова църква. Осветен е от дупячинина митропо ...

                                               

Свети Атанасий (Дурмани)

"Свети Атанасий" е възрожденска православна църква край берското село Трипотамос, Егейска Македония, Гърция. Храмът е последният остатък от унищоженото в Негушкото въстание в 1822 година село Дурмани Ντουρμάνι, разположен в полите на Каракамен, н ...

                                               

Свети Атанасий (Жабени)

"Свети Атанасий Велики" или "Свети Атанас" е възрожденска църква в битолското село Жабени, част от Преспанско-Пелагонийската епархия на Македонската православна църква - Охридска архиепископия. Църквата е построена в 1837 година на главната улица ...

                                               

Свети Атанасий (Загоричани)

"Свети Атанасий" е възрожденска православна църква в костурското село Загоричани, Егейска Македония, Гърция. Църквата е разположена в местността Курулища, северозападно от Загоричани и източно от Олища Мелисотопос, където е имало старо селище, чи ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →