★ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Буги-вуги

Буги-вуги е пиано блус и джаз стил в афроамериканската музика. Разработен е в афроамериканските общности през 1870-те години, става много популярен в края на 1920-те години. Той е разширен на 3 пиана едновременно, китари, биг бенд с кънтри музика ...

                                               

Инструментален рок

Инструментален рок е жанр от рок музиката, който набляга предимно на музикалните инструменти, а пеене или няма или е изключително малко. Примери за инструментален рок могат да се открият във всеки поджанр, често се изпълнява от музиканти, които с ...

                                               

Чело рок

Чело рок или наричан още чело метъл е подстил в рок музиката. Характеризира се с използването на виолончело като основен инструмент, заедно с други традиционни рок инструменти като електрическа китара, бас китара и барабани. Виолончелото се изпол ...

                                               

Анилин

Анилинът, фениламинът или аминобензенът е силно отровно органично вещество с формула C 6 H 5 NH 2. Отравянията са възможни при вдишвания на анилинови пари, при попадане на течен анилин върху кожата на човека и при работа с анилинови бои. Много оп ...

                                               

Кварц

Кварцът е минерал с химична формула SiO 2. Има силно изразени пиезоелектрични свойства. Твърдост 7, плътност 2.65 g / cm³. Кварцът е най-разпространеният минерал на Земята. Съставлява 12% от литосферата. Силицият заема второ място след кислорода, ...

                                               

Аметист

Аметистът е вид виолетов или синьо-лилав кварц. Той е полупрозрачен или прозрачен, а виолетовата му окраска често е неравномерно разпределена, поради което камъкът понякога се подлага на термична обработка, за да се оцвети равномерно. При продълж ...

                                               

Ахат

За рок-групата вижте Ахат група. Ахатът е вид полускъпоценен камък. С името му не се означава определен вид минерал, а различни видове агрегати на силициевия диоксид. Ахатите запълват празнини сред различни ефузивни скали, хидротермални жили, а с ...

                                               

Мъхов ахат

Мъховият ахат е полускъпоценен камък, изграден от силициев диоксид, често срещан във варовици и гранити. Представлява разновидност на халцедона, съдържаща инклузии със зелен, червен, черен или кафяв цвят, които по форма на шарките наподобяват нер ...

                                               

Лазур (стадион)

42.5125, 27.470278 "Ефбет Арена", понякога се изписва като "Efbet Арена", с предишно наименование "Лазур", е футболен стадион, намиращ се в квартал "Лазур" в Бургас.

                                               

Арабиноза

Арабинозата е алдопентоза – монозахарид, изграден от пет въглеродни атома и алдехидна функционална група. Поради начина на синтеза на монозахаридите, в природата преобладават "D" -формите, структурни аналози на D -глицералдехида. Въпреки това, L ...

                                               

Ксилоза

Ксилозата за първи път е изолирана от дървесина, откъдето идва и нейното име. Ксилозата се класифицира като монозахарид от алдопентозен тип, което означава, че е изградена от пет въглеродни атома и съдържа алдехидна функционална група. Тя е преку ...

                                               

Ликсоза

Ликсозата е алдопентоза - монозахарид изграден от пет въглеродни атома, с алдехидна функционална група. Ликозата има молекулна формула C 5 H 10 O 5. Ликсозата се среща изключително рядко в природата, като компонент от бактериалните гликолипиди.

                                               

Рибоза

Рибоза е органично съединение с химична формула C 5 H 10 O 5, в часност, монозахарид, при който всички хидроксилни групи са от една страна при Фишерова проекция. Терминът се отнася и за двата енантиомера, но почти винаги се има предвид D -рибоза, ...

                                               

Алоза

Алозата е алдохексоза. Тя е рядко срещан монозахарид, които е бил изолиран от африканския храст Protea rubropilosa. Разтворима е във вода и практически не наразтворима в метанол. Алозата е C-3 епимер на глюкозата. Както и другите хексози във воде ...

                                               

Алтроза

Алтрозата е алдохексоза. D-Алтрозата е монозахарид, който се среща в природата. Разтворим е във вода и практически неразтворим в метанол. L-алтроза е изолирана от филтрати на бактерията Butyrivibrio fibrisolvens. Алтрозата е C-3 епимер на манозата.

                                               

Галактоза

Галактозата е алдохексоза – монозахарид съставен от шест въглеродни атома имащ алдехидна функционална група. Тя е C-4 епимер на глюкозата. Галактан е полимер изграден от галактозни мономери, който се открива в хемицелулозата. Може да се разгради ...

                                               

Гулоза

Гулозата е алдохексоза - изградена от шест въглеродни атома и има алдехидна група. Гулозата е монозахарид рядко срещан в природата, но все пак е открит в представители на архебактериите, бактериите и еукариотите. При стайна температура представля ...

                                               

Идоза

Идозата е алдохексоза - монозахарид с шест въглеродни атома. Има алдехидна група и се отнася към семейството на алдозите. Идозата не се среща в природата, но съответстващата ѝ уронова киселина е важен компонент на дерматан сулфата и хепарин сулфа ...

                                               

Маноза

Два от цикличните изомера притежават пиранозен шест-членен пръстен, а две фуранозен пет-членен. Във воден разтвор преобладават α- D -Манопиранозата 67 % и β- D -Манопираноза 33 %.

                                               

Талоза

Талозата е алдохексоза - монозахарид изграден от шест въглеродни атома и алдехидна функционална група. Тя не се среща в придодата. Разтворима е във вода и слабо в етанол. Талозата е C-2 епимер на галактозата. Подобно на другите хексози талозата в ...

                                               

Алкилбензен

Алкилбензените са въглеводороди, които могат да се разглеждат като произлезли от бензена чрез заместване на водородните атоми в молекулата му с алкилови групи.

                                               

Пирол

Пирол е хетероциклично ароматно органично съединение, петатомен пръстен с молекулна формула C 4 H 5 N. Заместените производни се наричат също пироли, например C 4 H 4 NCH 3 се нарича N-метилпирол. Порфобилиноген е тризаместен пирол, представляващ ...

                                               

Фуран

Фуран е хетероциклично ароматно органично съединение, представляващо петатомен пръстен от четири въглеродни атома и един кислороден. Класът съединения, които съдържат в структурата си подобна пръстенна система също се наричат фурани. Съединеието ...

                                               

Циклоалкан

Циклоалканите са моноциклични наситени въглеводороди. С други думи, циклоалканът е съставен само от водородни и въглеродни атоми, подредени в структура, съдържаща един пръстен, като всичките C-C връзки са единични. Циклоалканите се наименуват ана ...

                                               

Циклобутан

Циклобутанът е циклоалкан и органично съединение с формула 4. Представлява безцветен газ, който се разпространява комерсиално в течно състояние. Сам по себе си циклобутанът няма комерсиално или биологично значение, но по-сложните му деривати са в ...

                                               

Ксилулоза

Ксилулозата е кетопентоза - монозахарид изграден от пет въглеродни атома и кетонна функционална група. Има емпирична формула C 5 H 10 O 5. В природата се срещат и двата L - и D - енантиомера.

                                               

Рибулоза

Рибулозата е кетопентоза - монозахарид изграден от пет въглеродни атома с кетонна функционална група. Има емпирична формула C 5 H 10 O 5. Съществуват два енантиомера: D -рибулоза и L -рибулоза. D -Рибулозата е диастерeомер на D -ксилозата. Рибуло ...

                                               

Еритрулоза

D -Еритрулоза е тетроза - монозахарид с химична формула C 4 H 8 O 4. Има кето-група, което го прави част от кетозното семейство. Широко се употребява в козметиката при автобронзантните продукти, обикновено в комбинация дихидроксиацетон. Еритрулоз ...

                                               

Псикоза

D-Псикоза е кетохексоза – монозахарид с шест въглеродни атома и кето-група. Особеност е, че е енергийно "беден" захарид. Тя е C-3 епимер на D-фруктозата. Среща се в малки количества в селскостопански продукти и изкуствени въглехидратни продукти. ...

                                               

Сорбоза

Сорбозата е кетохексоза – монозахарид от шест въглеродни атома с кето-група. Интересно за нея е, че има сладост съизмерима с тази на захарта. Промишленото производство на витамин C често започва със сорбоза. L -Формата на сорбозата е тази, която ...

                                               

Тагатоза

Тагатозта е кетохексоза – монозахарид съставен от шест въглеродни атома и кето-група. Тя е подсладител. Често се открива в млечни продукти и има много близък цвят до захарта като притежава 92% от нейната сладост, но само 38% от калориите и. Тъй к ...

                                               

Фруктоза

Фруктозата или т. нар плодова захар е монозахарид със сладък вкус, която съдържа шест въглеродни атома, но за разлика от глюкозата, с която имат еднаква обща формула, има кето група, разположена при втори въглероден атом, т. е. тя е кетохексоза. ...

                                               

Толперизон

Толперизон е мускулен релаксант, производен на пиперидина, действащ върху централната нервна система. Списъкът на търговските марки, под които се среща на пазара, включва Biocalm, Muscodol, Mydeton, Mydocalm, Mydoflex, Myolax, Myoxan и Viveo.

                                               

Пиран (органично съединение)

Пиран е органично съединение с шестчленен хетероцикличен пръстен състоящ се от пет въглеродни и един кислороден атом, съдържащ две двойни връзки. Молекулната му формула е C 5 H 6 O. Пиранът съществува под формата на два изомера, различаващи се ед ...

                                               

Киселинен хлорид

Киселинните хлориди принадлежат към групата на киселинните халогениди с обща формула RCOX, където R е алифатен или ароматен заместител, а X е хлор, бром или йод. Те са производни на карбоксилните киселини, важни за органичния синтез.

                                               

Меден хлорид

Медният хлорид е химично съединение. В съединението медта е от втора електроположителна валентност. Оттук следва, че степента на окисление е също втора електроположителна. Съединението има наименование меден дихлорид. Един от начините за получава ...

                                               

Натриев хлорид (данни)

                                               

Стомана

Стоманата е сплав на желязо и въглерод, в която съдържанието на въглерод варира в границите от 0.025% до 2.14%. Освен въглерод, стоманите съдържат и други елементи – манган, фосфор, сяра, силиций, следи от кислород, азот и алуминий, които обикнов ...

                                               

Въглеродна стомана

В желязо-въглеродните сплави се съдържат винаги повече от два елемента, като задължително се срещат въглерод C, силиций Si, манган Mn, фосфор P и сяра S. Свойствата на стоманата се определят в голяма степен от съдържанието на тези елементи, като ...

                                               

Сулфит

Сулфитите са химически съединения, които съдържат сулфитен йон SO 3 2−. Те често се използват за консерванти във вина, сушени плодове и сушени картофени продукти. Сулфитите са естествена съставка в почти всички вина. В САЩ тези от тях, които са б ...

                                               

Българско овчарско куче

Българското овчарско куче е новосъздадена порода куче. Огромно влияние върху формирането на съвременното българско овчарско куче оказва стремежът към създаване на много едро куче компаньон, подходящо по-скоро за градска среда и изложбен ринг. Ням ...

                                               

Каракачанско куче

Каракачанското куче е характерно овчарско куче на България. То е едно от най-старите кучета за охрана на стада селскостопански животни в Европа. В България кучето се назовава и със своите синоними – Овчарско куче, Чобанско куче, Вълкодав, Влашко ...

                                               

Болгар (сорт грозде)

Болга̀р е вид десертен сорт грозде, той е най-ценният десертен сорт грозде в България, гроздето на който се използва главно за прясна консумация. Има произход от Мала Азия. Широко разпространен в България, Гърция, Турция, Италия, Испания и Австра ...

                                               

Брестовица (сорт грозде)

Брестовица е бял десертен раннозреещ сорт грозде. Селектиран е през 1961 г. в Института по лозарство и винарство - гр. Плевен от Й. Иванов, В. Вълчев, К. Стоев и З. Занков чрез кръстосване на сортовете Италия и Янтар. Утвърден е от през 1982 г. Р ...

                                               

Велика (сорт грозде)

Велика е червен десертен ранно и среднозреещ сорт грозде. Селектиран е през 1987 г. от Иван Тодоров чрез кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале. Гроздовете са големи, конични, рехави. Зърната са много едри, дълги, слабо стеснени към върх ...

                                               

Мискет дунавски

Мискет дунавски е червен десертен сорт грозде. Селектиран е в България чрез кръстосването на сортовете Чауш и Хамбургски мискет в Института по лозарство и винарство в гр. Плевен. Известен е и като: Хибрид III-17 / 1. Ранно зреещ сорт: узрава в ср ...

                                               

Мискет тракийски

Мискет тракийски е бял десертен сорт грозде. Селектиран е в България чрез кръстосването на сортовете Димят и Перл дьо Ксаба). Ранно зреещ сорт: узрава в края на юли, началото на август. Високодобивен сорт: добивът от декар е 1200 кг. Неустойчив к ...

                                               

Русалка (сорт грозде)

Русалка е бял безсеменен десертен сорт грозде. Създаден е в Института по овощарство – гр. Пловдив от чл. - кор. Минчо Кондарев и колектив чрез кръстосване на сортовете "Май 5" с "Безсеменен хибрид V-6". Утвърден е като нов, оригинален безсеменен ...

                                               

Супер ран Болгар

Супер ран Болгар е бял десертен сорт грозде. Селектиран е в Института по лозарство и винарство – Плевен чрез кръстосването на сортовете Италия и Янтар. Лозите са силно растящи с добра родовитост и добивност средния добив от декар е 1000 – 1500 кг ...

                                               

Limbo (бомбомет)

"Лимбо" е последният британски стрелящ по курса противолодъчен бомбомет, първоначално разработен през Втората световна война. Представлява трицевен миномет, развитие на по-ранните "Squid" и "Hedgehog", разработен е от Учреждението за подводно оръ ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →