★ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Арена Лвов

Арена Лвов е футболен стадион във Лвов, Украйна. Той е сред стадионите, построени за Евро 2012. Стадионът има капацитет от 34 915 места. Арената също е и новият домакински стадион на "Карпати", Лвов от 10 декември 2011 г.

                                               

Беловарска катедрала

Беловарската катедрала "Света Тереза Авилска" е католическа катедрала в града Беловар, Хърватия. Тя е катедралният храм на Беловарско-крижевската епархия, паметник на архитектурата. Осветена в името на Света Тереза Авилска. Получава статут на кат ...

                                               

Свети Петър (Джаково)

"Свети Петър" е римокатолическа катедрала в град Джаково, Хърватия, част от Джаковско-осиечка на Римокатолическата църква. Тя е проектирана от виенските архитекти Карл Резнер и Фридрих фон Шмид. Построена е със седем милиона червени тухли. Има дв ...

                                               

Трогирска катедрала

Трогирската катедрала "Свети Лаврентий" е римокатолическa трикорабна базилика, построена в романско-готически стил в Трогир, Хърватия. Тъй като нейното изграждане е продължило няколко века, в нея са събрани всички архитектурни стилове, които са с ...

                                               

Министерство на държавната администрация и административната реформа

                                               

Министерство на електрониката и електротехниката

Създадено е на 13 юли 1973 г. с указ № 1514. Министерството "изпълнява партийната и държавната политика в областта на електрониката и електротехниката и внедряването на нови методи в електронната промишленост". Сред задачите му е да контролира, о ...

                                               

Министерство на енергетиката и горивата

Създадено е с указ № 538 на 30 юни 1966, като комитета по енергетиката и горивата е преименуван на министерство на енергетиката и горивата. Сред задачите на министерството са ръководство и организация на въглищната и енергийната промишленост в ст ...

                                               

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси

Основа за създаването му е приетият на 21 декември 2001 г. от Народното събрание – Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност, в което бившата Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси получава ра ...

                                               

Министерство на енергийно-суровинните ресурси

Създадено е на 4 януари 1984 г. с указ № 7 след преименуване на министерството на металургията и минералните ресурси. Структурата на министерството се състои от министър, първи заместник-министър, заместник-министри и главен секретар. Колективен ...

                                               

Министерство на земеделието и държавните имоти на България

Министерството на земеделието и държавните имоти е държавна институция в България с ранг на министерство, съществувала в периода от 1911 до 1947 година, с прекъсване през 1934-1935 г.

                                               

Министерство на извънредните ситуации

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е министерство в България, съществувало в периода 17 август 2005 – 27 юли 2009 година.

                                               

Министерство на леката и хранителната промишленост

Създадено е на 11 декември 1953 г. с указ № 485 при реорганизация на министерството на леката промишленост и министерството на доставките и хранителната промишленост в министерство на леката и хранителната промишленост и министерство на доставкит ...

                                               

Министерство на машиностроенето

Създадено е за първи път на 30 юни 1966 г. с указ № 538 въз основа на закона за преименуване на комитетите, като комитета по машиностроене е преименуван на министерство на машиностроенето. Сред основните задачи на министерството са ръководство и ...

                                               

Министерство на машиностроенето и електрониката

Създадено е на 17 юни 1981 г. с указ № 1226 при сливането на министерството на машиностроенето и министерството на електрониката и електротехниката. Сред задачите на министерството е осигуряване на машини и електроника за народното стопанство, ос ...

                                               

Министерство на машиностроенето и металургията

Създадено е на 13 юли 1973 г. с указ № 1513 при разделянето на Министерството на машиностроенето на две – това министерство и Министерство на електрониката и електротехниката. Състои се от министър, първи заместник-министър, двама заместник-минис ...

                                               

Министерство на металургията

Създадено е на 18 май 1985 г. с указ № 1600 при реорганизацията на Министерството на енергийно-суровинните ресурси. Основната му задача е контрол и ръководство на отрасъла металургия, който наследява от Министерството на енергийно-суровинните рес ...

                                               

Министерство на металургията и минералните ресурси

Създадено е на 15 септември 1977 г. с указ № 1845 след преобразуване на министерството на минералните ресурси и министерството на машиностроенето и металургията, от което е отделена металургията. Отделно ДСО "Редки метали" е отделено от министерс ...

                                               

Министерство на минералните ресурси

Създадено е на 19 март 1974 г. с указ № 583. В прерогативите на министерството е добива и преработката на нерудни изкопаеми, петролни изделия, нефтошисти, геоложки проучвания, проектиране, търговия, научно-техническа дейност. Структурата на минис ...

                                               

Министерство на мините и подземните богатства

Създадено на 4 юни 1948 г. с указ № 902 въз основа на конституцията на Народна република България. В дейността му се включва планирането, ръководството и финансиране на проучвания за полезни изкопаеми, добиване, обогатяване и преработка на минера ...

                                               

Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията на България

Министерството на обществените сгради, земеделието и търговията е българска държавна институция с ранг на министерство, съществувалa в периода 1882–1885 година.

                                               

Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството на България

Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството е българска държавна институция с ранг на министерство, съществувалa в периода 1911–1947 година, с прекъсване между 1934–1935 година.

                                               

Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията на България

Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията е българска държавна институция с ранг на министерство, съществувалa в периода 1893–1913 година.

                                               

Министерство на строежите и пътищата

Създадено е през 1947 г. въз основа на чл. 39 от Димитровската конституция. Министерството е "върховен орган на държавното управление по техническо-строителните въпроси в страната". Под юрисдикцията на министерството са всички технически служби, ...

                                               

Министерство на строителството и архитектурата

Създадено е на 18 юни 1981 г. с указ № 1226. Структурата на министерството се състои от министър, зам. -министри, главен секретар и колегиум. Сред задачите на министерството е държавен технически контрол в строителството, проектиране и следене за ...

                                               

Министерство на строителните материали и горската промишленост

Министерство на строителните материали и горската промишленост е историческо министерство в България, съществувало в периода 1956-1957 година.

                                               

Министерство на строителството и строителните материали

Министерство на строителството и строителните материали е историческо министерство в България, съществувало в два периода: 1971-1973 и 1977-1981 година.

                                               

Министерство на строителството и селищното устройство

Създадено е с указ № 7 от 4 януари 1984 г. Министерството е "централно ведомство, което провежда държавната политика в областта на териториалното устройство, строителството, архитектурата, градоустройството и благоустройството". В компетенциите н ...

                                               

Министерство на търговията и земеделието на България

IV велико народно събрание учредява с изменения в конституцията от 15 май 1893 г. с Указ № 5 от 19 ноември 1893 г. Министерство на търговията и земеделието. Непосредствено след създаването си министърът на търговията и земеделието внася за разгле ...

                                               

Министерство на търговията и продоволствието на България

Министерството на търговията и продоволствието МТП води началото си от преструктурираното с Наредба-закон от 27 октомври 1944 г. Министерство на търговията и промишлеността МТП, което с Указ № 3 от 11 март 1946 г. приема името Министерство на тър ...

                                               

Министерство на търговията, промишлеността и труда на България

Министерството на търговията, промишлеността и труда е министерство в България, съществувало в периода 1911–1944 година, с прекъсване през 1934–1935.

                                               

Министерство на хранителната промишленост

Министерството е създадено с указ № 502 от 30 декември 1956 г. на основата на Министерството на доставките и на следните управления: Захарна индустрия, Консервна индустрия, Хранителна промишленост, Маслено-сапунена и парфюмерийна промишленост, Ви ...

                                               

Вътрешни войски на България

Вътрешни войски на България са специален род войска, чиято цел е борба с различни групи борещи се срещу властта, терористични групи, както и охрана на различни обекти от национално значение.

                                               

Главна дирекция за борба с организираната престъпност

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", а също и като ГД "Борба с организираната престъпност", е специализирана полицейска оперативно-издирвателна служба на МВР за противодействие и неутрализиране на престъпна дейност на местни и тр ...

                                               

Дирекция "Жандармерия"

През 1997 се правят промени в закона на МВР и Национална служба "Вътрешни войски" се преобразува в Национална служба "Жандармерия". Основните ѝ цели остават охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено ...

                                               

Кабинет на министъра и служби към ЦУ

Кабинетът на министъра и службите към ЦУ разглежда въпросите, докладвани пряко на министъра на вътрешните работи и народното здраве – закони, постановления, правилници, укази, заповеди и др. Службите към ЦУ и "Бюджетно-контролния отдел" се занима ...

                                               

Обществен съвет към МВР

Общественият съвет към Министерството на вътрешните работи е предложен от Румен Петков в качеството му на министър на вътрешните работи на България в новосформираното правителство с премиер Сергей Станишев през лятото на 2005 година в България. М ...

                                               

Главно управление "Военна техника"

Създадено е на 30 април 1963 г. със заповед № 001 на началника на Главно управление "Въоръжение и техника" въз основа на заповед № 00101 от 1 април 1963 г. на министъра на народната отбрана с военнопощенски номер 35090. Състои се от следните отде ...

                                               

Дирекция "Операции и подготовка"

Началото на дирекцията е поставено през 1891 г., когато се приема Закон за устройство на въоръжените сили на Българското княжество, съгласно който Щаба на войската се състои от три отделения генералщабно оперативно, мобилизационно и топографско. ...

                                               

Дирекция "Стратегическо планиране"

Създадено е на 1 март 2000 г. по стандартите на НАТО Управление J-5, което се нарича "Планиране на отбраната и въоръжените сили". В него се подготвят всички документи, свързани с влизането на България в НАТО. До 1 юли 2006 г. наименованието на уч ...

                                               

Управление "Бронетанкови и механизирани войски"

Създадено е на 1 януари 1945 г. със заповеди № 1 и № 2 на командира на Бронетанковите войски под името Командване на Бронираните войски. На 1 ноември 1947 г. със служебно писмо № 500 на Щаба на войската от 22 октомври 1947 г. командването се разф ...

                                               

Управление "Научно-техническо осигуряване на отбраната"

Управление "Научно-техническо осигуряване на отбраната" е институция към Министерството на отбраната на България, което съществува в периода 1961 – 2000 г., чиято дейност е свързана с научноизследователската, внедрителската и опитно-конструкторск ...

                                               

Дипломатически мисии на България

България има в чужбина следните дипломатически представителства 1 дипломатическо бюро. 18 генерални консулства. 76 посолства, акредитирани за 137 държави. 111 почетни консулства, в 62 държави. 7 постоянни представителства. 2 консулства. 1 консулс ...

                                               

Дипломатически мисии на Гърция

Виена посолство. Австрия. Гирокастер генерално консулство. Корча генерално консулство. Албания. Тирана посолство. Белгия. Брюксел посолство. Сараево посолство. Босна и Херцеговина. България. Пловдив генерално консулство. София посолство. Ватикана ...

                                               

Посолства на Гърция

                                               

Дипломатически мисии на Румъния

Румъния разполага с доста голяма дипломатическа мрежа от посолства и генерални консулства по целия свят. В този списък са показани всички дипломатически мисии, като единствено не са посочени почетните консулства.

                                               

Дипломатически мисии на САЩ

Виена посолство. Австрия. Брюксел посолство. Белгия. Великобритания. Лондон посолство. Германия. Берлин посолство. Гърция. Атина посолство. Копенхаген посолство. Дания. Естония. Талин посолство. Дъблин посолство. Ирландия. Испания. Мадрид посолст ...

                                               

Дипломатически мисии на Украйна

Ереван посолство. Армения. Виена посолство. Австрия. Баку посолство. Азербайджан. Брест генерално консулство. Беларус. Минск посолство. Брюксел посолство. Белгия. Босна и Херцеговина. Сараево Бюро. Варна генерално консулство. София посолство. Бъл ...

                                               

Железопътна спирка

Железопътната спирка е участък от железопътна линия, предназначен за спиране на влакове за качване и слизане на пътници. Не е задължително да се осигурява продажба на билети за пътуване. Някои от тях играят ролята на разделни постове по жп линият ...

                                               

Теснолинейка

Теснопътната железопътна линия, наричана за кратко теснолинейка, е железопътна линия с по-тясно междурелсие спрямо най-разпространените, по която се движат състави, пригодени за съответното по-малко междурелсие. Наричана е също и дековилка или де ...

                                               

Дековилка

При тях от Дековилната система е останало само междурелсието от 600 мм. Иначе строенето на пътя е стандартно. Релсите с тегло 9 – 10 кг на линеен метър се закрепват върху траверсите с клинове, а помежду си с джонтови връзки. Такива руднични желез ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →