★ Free online encyclopedia. Did you know? page 82                                               

Дуло (оръжие)

Ду́ло – предния край, изходния отвор на цев на огнестрелното оръжие. В специализираната литература, като правило, не се използва този термин. Употребяват се термините "изходно отверстие" и "дулен срез". Освен това, се използва в названието на уст ...

                                               

Ежектор (артилерия)

Ежектор на ствола – устройство за продухване на цевта на артилерийско оръдие от барутните газове, служещо за намаляване на загазоването в бойните отделения на танковете, САУ и корабните куполни артилерийски установки. Ежекторът е изобретен към кр ...

                                               

Затворна рама

Затворна рама – водещо звено от автоматиката на огнестрелното оръжие: тя задава направление на движението на подвижните части, поема повечето от ударните натоварвания. Затварянето на канала на ствола се осъществява със завъртане и сложно усукване ...

                                               

Казенник

Казенник е задната част на артилерийския ствол, в която е разположен затвора. Произходът на названието е свързано с това, че на задната част на ствола се поставя държавното клеймо. В стрелковото оръжие аналогичния по предназначение детайл се нари ...

                                               

Колесен запалващ механизъм

Колесен запалващ механизъм – разпространен периода 15 – 17 век механизъм на огнестрелното оръжие, в който необходимата за възпламеняването на барутния заряд искра се получава с помощта на въртящо се колелце с насечки. Леонардо да Винчи в своя тру ...

                                               

Люлка (част на оръжие)

Лю́лката е конструкционен елемент на артилерийския лафет, предназначен за неговото съединяване с оръдейния ствол и за насочването на движението на ствола при отката и наката по време на стрелбата. Обединявайки се с тези части на артилерийската си ...

                                               

Механизъм за изхвърляне на гилзите

Механизма за изхвърляне на гилзите в огнестрелното оръжие служи за извличане на стреляните гилзи и не сработилите патрони от патронника и отстраняването им зад пределите на оръжието. Състои се от две основни устройства – изхвърлящо устройство, ос ...

                                               

Откатна система

Откатната система е механизъм при огнестрелните оръжия, при който откатът се използва за презареждане на следващия патрон. Когато иглата на ударника удари капсула, на патрона, барутът се запалва и избутва куршума напред през цевта. По законът на ...

                                               

Противооткатни устройства

Противооткатните устройства са устройства, предназначени за смекчаване на ударните натоварвания върху лафета на оръдието при отката, те превръщат механичната енергия в топлинна и служат за поглъщане на тласъците и ударите.

                                               

Предпазител (оръжие)

Предпазител – устройство в огнестрелното оръжие, което пречи на оръжието да произведе случаен изстрел. Предпазителя във включено състояние може да препятства движението на ударника, петлето, шепталото, спусъка, затвора или едновременно на няколко ...

                                               

Спирач на отката

Спирач на отката е агрегат от противооткатните устройства, предназначен за забавяне и ограничаване на отката на оръдието след изстрел. Конструктивно се обединен със спирачката на наката, който забавя откатните части при наката на оръдието. Спирач ...

                                               

Ударно-кремъчен запалващ механизъм

Ударно-кремъчен запалващ механизъм – устройство за възпламеняване на барутния заряд в огнестрелното оръжие, в което снопът искри за възпламеняването на заряда се получава чрез еднократен удар на кремък по огниво. Оръжието, в което се използва зап ...

                                               

Ударно-спусков механизъм

Ударно-спусков механизъм, УСМ – в огнестрелното оръжие механизъм, осигуряващ разбиването на капсула на патрона. Основни детайли в УСМ са: Ударник, непосредствено набождащ капсула с предния си край иглата. Ударника, като правило, се намира вътре в ...

                                               

Фитилен запалващ механизъм

Фитилен запалващ механизъм е част от пушката, отговаряща за възпламеняването на заряда. Изначално зарядът се възпламенявал ръчно с поднесен към огнепроводния канал или отвор нажежен прът. Този способ има съществени недостатъци: винаги трябва да и ...

                                               

Цевна кутия

Цевна кутия – детайл или комплект от детайли, предназначени за затварянето на канала на ствола и поместването в себе си на основните механизми на стрелковото оръжие, а също и сцеплението на затвора със ствола. В самозарядното оръжие към нейните ч ...

                                               

Куршум на Миние

Куршум на Миние – куршум за първите дулнозарядни винтовки, който има конична вглъбнатина в задната част. Особеност на дадения куршум е това, че при изстрела неговата задна част се разширява и по този начин осигурява плътно зацепване между куршума ...

                                               

Accuracy International AS50

AS50 е най-новото изобретение и е първата полуавтоматична снайперска пушка, създадена от британската оръжейна компания "Accuracy International". Употребява се от специалните военни части на Великобритания, Ирландия и американските "морски тюлени" ...

                                               

M40 (снайпер)

Стрелковото оръжие М40 е снайперска винтовка с ръчно задвижван надлъжно плъзгащ се оръжеен затвор за откриване и затваряне на канала. Заключването на затвора и патрона в патронната кутия се осъществява с напречно завъртане на затвора, посредством ...

                                               

КСВК

Винтовката е предназначена за поражение на небронирана и лекобронирана техника и оборудване на противника на разстояние до 1000 метра, а също и жива сила на противника на разстояние до 1500 метра. Винтовката КСВК представлява несамозарядно голямо ...

                                               

Снайперска винтовка

Снайперска винтовка е специализирана винтовка, предназначена за стрелба с висока точност и на голямо разстояние. Обикновено поначало е снабдена с оптически мерник. Снайперските винтовки се произвеждат преди всичко за нуждите на армейските и полиц ...

                                               

Забавен изстрел

Забавен изстрел е забавяне на изстрела от огнестрелното оръжие или артилерийското оръдие след сработване на спусковия механизъм. Причина за възникването му може да е ниското качество на барута в метателния заряд, което може от своя страна да е пр ...

                                               

Засечка

Засечка е явление, което се състои в това, че след изпълняването на всички необходими условия за възпламеняването на заряда в оръжието не се произвежда изстрел. Причините за засечка варират в зависимост от типа оръжие, но като цяло се отнасят към ...

                                               

Стрелба с две оръжия

Стрелбата с две оръжия, наричана още македонската стрелба или акимбо е вид бойна стрелба – с 2 пистолета едновременно по движеща се цел, ходейки. По-често се използват 2 револвера или револвер и полуавтоматичен пистолет – револверът е в лявата ръ ...

                                               

Противотанкова управляема ракета

Противотанкова управляема ракета е вид управляема ракета с малък обсег на действие, предназначена за поразяването на тежки бронирани военни превозни средства. В някои източници е използвано едно по-старо наименование – противотанков управляем реа ...

                                               

AGM-114

AGM-114 Хелфайър е американска многоцелева, многоплатформена модулна ракета, произвеждана от Локхийд Мартин. Разработването ѝ започва през 1974 като ново оръжие за вертолети, специално пригодено за борба с танкове и други бронирани цели. Производ ...

                                               

Каролингски меч

Каролингският меч, известен още като франкски или викингски меч е преобладаващият тип меч в Западна и Северна Европа в началото на Средновековието. Оръжието се появява през ерата на викингите и Каролингската епоха през VIII век, произлизайки от р ...

                                               

Сабя

Сабя е разновидност на меча, представляваща дълго хладно оръжие, което обикновено се държи с една ръка и има извито и заточено само от едната страна острие. Исторически сабите възникват сред степните конни народи на Средна Азия и Източна Европа к ...

                                               

Алто саксофон

Алто саксофонът е музикален инструмент, който е член на семейството на саксофоните, принадлежащи към дървените духови инструменти. Негов изобретател е белгийският проектант Адолф Сакс, който го създава през 1841 година. По размер е по-малък от те ...

                                               

Гайда

Инструментът се състои от следните основни части. Главини – съединяват тръбите с меха. Духало – къса дървена тръба наустник, в който се вдухва въздух. Ручило – дълга дървена тръба, която издава монотонен звук. Гайдуница – дървена тръба, основната ...

                                               

Двоянка

Двоянка е дървен духов музикален инструмент, традиционен за българската фолклорна музика. Характерният за инструмента двуглас донякъде напомня този на гайдата, заради което двоянката понякога е наричана и "малка гайда".

                                               

Кавал

Кавалът е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти. Характерен за българската фолклорна музика. Среща се в почти всички фолклорни области, като е неразделна част от народното творчество на Тракия, Лудогорието и Добруджа.

                                               

Кларинет

Кларинетът е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти. Създаден е през 1690 година от видния майстор на музикални инструменти Йохан Кристоф Денер в Нюрнберг въз основа на старинния френски инструмент шалюмо chalumeau. Изобр ...

                                               

Обой

Обоят е дървен духов инструмент с двойна тръстикова пластинка. Тоновият му обем е от си бемол на малка до сол на трета октава. За обой се нотира на сол ключ. Тембърът на обоя е наситен, пронизителен, с носов оттенък. Тоновете в ниския регистър зв ...

                                               

Устна хармоника

Устна хармоника е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти. Състои се от няколко настроени на различни честоти месингови или бронзови пластинки, закрепени за единия край в прорез, така че да могат да вибрират свободно. Изпъ ...

                                               

Фагот

Фаготът е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти, чието име произлиза от вида на конструкцията му, тъй като фаготът е съставен от няколко части.

                                               

Флейта

Флейтата е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти. Звукът се произвежда чрез вкарването на въздушна струя през отвора на наустника. Нейният тонов обем е от "до" на първа октава до "ре диез" на четвърта. Но този обем може ...

                                               

Валдхорна

Валдхорната е музикален инструмент от групата на медните духови инструменти. Наименованието му идва от немски език: разделено на две части: "валд" и "хорн" означава съответно горски рог. Ловджийският рог отново от немски е предшественик на натура ...

                                               

Тромпет

Тромпетът е музикален инструмент от групата на медните духови инструменти. Това е инструментът с най-висок регистър сред медните духови инструменти – тоновият му обхват най-често е от "ми" на малка "до", до на четвърта октава. Тромпетите са сред ...

                                               

Туба

Тубата е музикален инструмент от групата на медните духови инструменти. Най-ниският по звучене в духовия оркестър. Направен е от цилиндични и конични навити тръби, мундщук наустник и вентилни механизми. Най-известните разновидности са: туба-бас в ...

                                               

Vox humana

Vox humana е вид езичкова тръба с къс резонатор при органите. Името си носи поради приликата си с човешкия тембър. Когато звучи, ухото долавя звук, подобен на изговаряните от хората гласни звуци "Е" или "О". Почти винаги се използва заедно с вклю ...

                                               

Аликвот

Аликвотът е вид органов регистър, съставен от флейтови тръби. Тези регистри транспонират даден тон на разстояние от терца, квинта, септима и т. н. Поради това никога не се използват самостоятелно или за свирене на акорди. Придават "светло" звучен ...

                                               

Бурдон

Бурдон е вид флейтов регистър при органа. Има характерен бръмчащ, дълбок, натрапчив и ясен звук, с обертонови оттенъци. Почти винаги бурдонът е 16, което значи, че тръбата за най-ниския тон от регистъра трябва да бъде толкова висока, но тъй като ...

                                               

Езичкова тръба

Езичковите тръби са вид органови тръби, произвеждащи звук с помощта на вибриращо езиче. Характерният рязък звук на езичковата тръба се дължи на вибрации, произвеждани от метална пластина езиче. Тя е разположена в долната част на тръбата е и фикси ...

                                               

Испански тромпет

Испански тромпет е названието на езичков органов регистър, изключително характерен за органите на територията на Испания. Монтиран е хоризонтално или под много голям ъгъл върху "фасадата" на органа. Въздушното налягане, което се изисква за просви ...

                                               

Мануал

Мануалът е названието на клавиатура при органите, клавесините, клавикордите и синтезаторите. Тъй като при органа има и педалиера, организирани като още една клавиатура, то за клавиатурата, задействана с ръцете, се употребява терминът "мануал". Вп ...

                                               

Механичен орган

Механичният орган е вид тръбен орган, който свири сам, без помощта на музикант. Инструментът съществува от 18 век. Първоначално музиката се записва с перфорации по въртяш се цилиндър. Механичните органи имат много органичен репертоар както като ч ...

                                               

Микстура

Микстурата е органов регистър, при който за всяка нота звучат едновременно няколко тръби. Тези тръби създават обертоновете и са във висок тонов регистър. Поради тази причина микстурата никога не може да звучи сама, а се използва като тонална "кор ...

                                               

Педалиера

Педалиерата при органа е организирана като клавиатура, на която органистът свири с краката си. Разположена е в основата на шпилтиша. Диапазонът на педалите обхваща обикновено 2 – 2.5 октави. Могат да бъдат подредени както паралелно, така и радиал ...

                                               

Портатив

Орган портатив, или само портатив, е музикален инструмент от групата на клавишно-меховите инструменти. При изпълняване на музика, органистът свири само с дясната си ръка, а с лявата задвижва мяха. За разлика от другите по-късни органи позитив и т ...

                                               

Регал

Регалът е музикален инструмент от групата на клавишните инструменти, близък по устройство и със звучене, сходно със звука, произвеждан от езичковите тръби на органа. Както позитива и регалът има звуков платък, и два вдухващи въздух меха, задвижва ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →